CHILLER WATER / MÁY LÀM LẠNH NƯỚC 120RT/HP GIẢI NHIỆT NGƯNG TỤ QUẠT GIÓ