CHILLER WATER / MÁY LÀM LẠNH NƯỚC 180RT/HP GIẢI NHIỆT NGƯNG TỤ QUẠT GIÓ