THI CÔNG PHÒNG BƠM, ĐƯỜNG ỐNG DẪN NƯỚC NÓNG, NƯỚC LẠNH CÓ BỌC BẢO ÔN CÁCH NHIỆT CHO KHO LẠNH, CHILLER