CHILLER WATER / MÁY LÀM LẠNH NƯỚC 60HP GIẢI NHIỆT N ƯỚC